Fernandes ký thêm hợp đồng bốn năm tại Manchester United

Bruno Fernandes đã ký hợp đồng mới có thời hạn 4 năm với Manchester United, với tùy chọn gia hạn thêm một năm.

Thỏa thuận ban đầu mà Fernandes ký khi chuyển từ Sporting Lisbon vào tháng 1 năm 2020 có thời hạn 5 năm rưỡi với tùy chọn kéo dài thêm 12 tháng, nhưng hiện anh đã ký hợp đồng cải tiến có thời hạn đến tháng 6 năm 2026.